ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA VE KURTARMA KONSEYİ

 

ULUSLARARASI AFET YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI

 

Tarih: 26.04.2017

 

Şehir: Lefkoşa

 

 

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, Uluslararası Afet Yönetimi ve Uygulamaları konulu konferansın 24-26 Nisan 2017 tarihinde Lefkoşa'da (KKTC) gerçekleştirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyar.

 

Konferansın amacı, afete dayanıklı bir toplum oluşturmak için ortak bir anlayışı geliştirmek, yeni bakış açılarının tartışılmasına olanak sağlamak ve  afet yönetiminde risk azaltma yaklaşımının öncelikle göz önünde tutulmasını sağlamaktır. 18 Mart 2015'de Japonya'nın Sendai kentinde gerçekleşmiş olan Üçüncü BM Dünya Konferansı'nda kabul edilmiş olan Sendai Çerçevesi ve afet risklerinin azaltılmasında yerel, bölgesel ve Global sorumluluklar belirlenmiştir. Konferansta bütüncül bir yaklaşımla afet risklerinin azaltılmasında alınacak tedbirler Sendai Çerçevesi kapsamında incelenecektir.

 

Konferansın ana hedefleri şunlardır:

 

- Syndai Çerçevesi'nin yönlendirici prensiplerini, hedefleri, beklenen çıktıları ve eylem önceliklerini anlamak,

 

- Kadınlar, çocuklar ve gençler, engelli bireyler, yaşlılar, göçmenler, akademisyenler, özel sektör ve medya dahil, tüm paydaşları kapsayan, afete dayanıklı bir toplum yaratmak

 

- Afet yardım ve insani yardım, sonuç yönetimi, doğal ve insan yapımı afetleri hafifletme yöntemleri konusunda Alınan  Dersler ile ilgili bilgiyi yaymak

 

- Kriz yönetimi dayanışma grubunun üyeleri arasında fikir alışverişi sağlamak için temaslarda bulunmak

 

- Farklı ülkelerden araştırmacılara, yaptıkları çalışmaları sunmaları ve deneyimlerini ayni alanda çalışan diğer bilim insanlarıyla paylaşmaları için fırsat sağlamak

 

- Bilgi paylaşımı ile araştırma enstitüleri ile devlet kurumları arasında işbirliğini teşvik etmek

 

- Konferansın sonuçları, akran değerlendirilmesi yapılmış ve düzenlenmiş bir kitap ile tüm ilgi grupları ile paylaşılacaktır.

 

 

 

info@iusarc.org

Tüm hakları saklıdır - 2016