ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA VE KURTARMA KONSEYİ

Uluslararası Üniversiteler Arama ve Kurtarma Konseyi

        Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Başkanlığı'nın himayesinde faaliyet gösteren bir sivil inisiyatiftir. 24 Nisan 2012 tarihinde kurulmuş olan Konseyin 2012-2014 arasını kapsayan ilk dönem başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi adına Prof.Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ üstlenmiştir.

 

               Konseyin 2014-2017 arasını kapsayan 2. dönem başkanlığını ise Girne Amerikan Üniversitesi adına Prof.Dr. Günhan ERDEM yürütmektedir.

 

           Konseyin kuruluşunda büyük emek sahibi olan sayın Türkay AKPINAR ise konseyimizin Onursal Başkanlık ünvanına sahiptir.

 

           Konseye, üniversiteler, arama kurtarma ve afet yönetimi konularında çalışan resmi veya sivil kuruluşlar ile bu konulara ilgi duyan kişiler üye olabilirler. Konsey başkanlığına yapılmış olan üyelik başvuruları çalışma Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, Konsey Üst Kurulu'nun onayına sunulur. Çalışma Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermekte olan konsey üyesi üniversitelerin temsilcileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın temsilcilerinden oluşmaktadır. Konsey Üst Kurulunu ise College of Advanced Technology Studies (Hindistan), The University of Lahore (Pakistan), Azerbaijan State  Economic University (Azerbaycan), University of Taubate (Brezilya), Islamic University of  Indonesia (Endonezya), Uczelina Vistula University (Polonya), Kerman Medical University (İran), Tambov State Technical University (Rusya), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye) ve Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) oluşturmaktadır.

 

            Konseyin yıllık çalışma takvimi ve yapacağı faaliyetler ayda bir kez toplanmakta olan Çalışma Kurulu tarafından planlanarak hazırlanır.

 

            Konsey Üst Kurulu ile Genel Kurulu ise yılda bir kez toplanır. Genel Kurul, toplantıya katılan tüm üye üniversite ve kurumların yönetici (rektör, müdür veya başkan) veya yetkilendirilmiş temsilcilerinden oluşur. Genel Kurul, çalışma kurulu tarafından hazırlanmış olan faaliyet planını görüşerek karara bağlar.

info@iusarc.org

Tüm hakları saklıdır - 2016