ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA VE KURTARMA KONSEYİ

BAŞKANIN MESAJI

       Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tamamen insani amaca yönelik olarak yardım etmek inancıyla kurulmuştur.

 

         Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyinin iki ana misyonu bulunmaktadır. Bunlardan ilki üniversitelerde öğrenim görmekte olan gençleri, arama kurtarma konusunda bilgi, beceri ve deneyim sahibi potansiyel bir güç halinde örgütleyebilmektir. Diğeriyse; toplumun her kesiminde afet bilincini en üst noktaya getirebilmek, afete hazır ve dirençli bir toplumsal yapı oluşturabilmek için gerekli olan temel afet eğitim programları düzenlemek ve insanlara uygulamaya yönelik kalıcı bilgiler sunabilmektir.

 

       Afete hazır bir toplum oluşumunda, konunun paydaşları olan toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket eden konseyimiz, kuruluşundan bugüne kadar yaptığı etkinliklerle, ana misyonumuz olan afetlere hazır bir toplum oluşturabilmek, afetlere dirençli bir yapı meydana getirebilmek adına önemli mesafeler kat etmiştir.

 

 

Çalışma ve etkinlik programlarını bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlamakta olan konseyimiz, üniversitelerde öğrenim gören gençler arasında gönüllüğü teşvik etmektedir. Arama-kurtarma konusunda uygulanan eğitimler sayesinde de, olası doğal afetler sonrasındaki çalışmalar için etkin müdahale açısından büyük bir potansiyel güç oluşturulmaktadır.

 

       Konseyimizin yürüttüğü ekip çalışmalarına katılan öğrenciler, ekip ruhu konusunda çıkarımlar elde etme fırsatı yakalamakta; bu sayede kendi liderlik özelliklerini ve becerilerini keşfederek bu yönlerini geliştirmektedirler.

 

       Bu etkinlikler sırasında öğrenciler, temel afet bilinci konusunda kalıcı bilgiler edinmektedir. Böylelikle, öğrenciler mezun olduktan sonra da yaşadıkları yerde olası bir afet sonrasında müdahale edecek gönüllü ekiplere katılma konusunda öncü olacaklarına inanmaktayız. Aynı zamanda, mezuniyet sonrasındaki çalışma hayatlarında, işbirliği veya etkileşim içinde oldukları kişilere de afetler, afetlerle mücadele ve afet sonrası müdahale konularında bilgiler aktarabilirler.

 

        Bu gençlerin ebeveyn olduklarında, çocuklarına daha küçük yaştan itibaren afet bilinçlerinin gelişmesi, doğa ve çevre sevgisi kazanmaları konularında da yardımcı olacakları düşünülmektedir.

 

       Böylelikle afete dirençli toplum yapısının oluşmasına azami düzeyde katkı sunulması sağlanmış olacaktır.

 

       Konseyimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

 

        Afetsiz günler dileğiyle.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Prof.Dr. Günhan ERDEM

 

                                                                                                                                                                     IUSARC 2014-2017 Dönem Başkanı

 

info@iusarc.org

Tüm hakları saklıdır - 2016