Kuruluş Öyküsü ve Misyonumuz

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma

Konseyinin Kısa Tarihçesi

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı himayesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerinin gayretleri ile 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tamamen insani amaca yönelik olarak yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

KONSEYİN KURUCU ÜYELERİ VE MEVCUT DURUM

Konseyin kuruluşuna, KKTC üniversiteleri dışında, 19 yabancı ülkeden 24 üniversite katkı sağlamıştır.

Konseyimize hali hazırda 22 ülkeden 44 üniversite ve bir ulusal kuruluş üye bulunmaktadır. Ayrıca konseyimizin bir onursal başkanı, 5  bireysel, bir de onur üyesi mevcuttur.

KONSEYİN AMAÇ ve MİSYONU

Üniversitelerde öğrenim gören gençleri, arama-kurtarma konusunda bilgi, beceri ve deneyim sahibi potansiyel bir güç halinde örgütlemek ve afetlere hazır ve afetlere dirençli toplum dönüşümüne katkı sunabilmek adına 7’den 70’e toplumun her kesimine afet bilinci eğitimleri uygulamaktır.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile IUSARC Başkanlığı, İstanbul’da AFAD’ın dönem başkanlığında 26-28 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Açık Forumu”na katılım göstermiştir.

Etkinlik sırasında bir Teknik Oturumda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan ÇELEBİ tarafından “Gençliğin Afet Risk Yönetimi Döngüsünün Tüm Aşamalarına Katılımı” konulu bir de sunum gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve IUSARC’ın faaliyetlerinin tanıtıldığı bir stant kurulmuştur.