ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA ve KURTARMA KONSEYİ

INTERNATIONAL UNIVERSITIES SEARCH & RESCUE COUNCIL

 

 

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (UÜAAK), KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının işbirliği ile 2012 yılında kurulmuş; Türkiye ve diğer ülkelerden pek çok üniversitenin üyesi olduğu; herhangi bir afet anında hiç bir şekilde dil, din, ırk vb. farklılık gözetmeksizin insanların yardımına koşacak bir potansiyel oluşturmak ve insanları afetlere dirençli bir toplum oluşturma konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

 

International Universities Search and Rescue Council (IUSARC) was estabilshed in 2012 by the coorperation of higher education institutions operating in TRNC. Many universities in Turkey and other countries are the members of IUSARC. This is a non-governmental organisation whose aims are to succor people in disasters by regardless of their nationality, religion, race etc. and to inform them about creating a society resistant to disasters.

 

Tüm hakları saklıdır. All rights reserved. Copyright IUSARC - 2015