ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA VE KURTARMA KONSEYİ

           Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (UÜAAK), KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının işbirliği ile 2012 yılında kurulmuş; Türkiye ve diğer ülkelerden pek çok üniversitenin üyesi olduğu; herhangi bir afet anında hiç bir şekilde dil, din, ırk vb. farklılık gözetmeksizin insanların yardımına koşacak bir potansiyel oluşturmak ve insanları afetlere dirençli bir toplum oluşturma konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

info@iusarc.org

Tüm hakları saklıdır - 2016